Thế nào là Dân Chủ

|

(Bản dịch của Phạm Hồng Sơn và Thư Lê)

"Xin kính tặng tất cả những người khao khát Tự do, Hòa bình và mưu cầu một Cuộc sống đầy đủ trên đất nước Việt Nam"

- Download toàn văn
: Thế Nào Là Dân Chủ (PDF)

.

◄◄ Home

0 comments:

Post a Comment

Lời nói không mất tiền mua.
Làm ơn comment theo tinh thần tôn trọng sự thật và tự trọng bản thân!