Từ Độc tài đến Dân chủ

|

Tác giả: Gene Sharp (thuộc Học Viện Albert Einstein)

"Kính tặng các nhà đấu tranh cho dân chủ tại Việt Nam ấn bản Việt ngữ này, đặc biệt những vị đã khởi xướng Khối 8406 và tất cả các thành viên. Chính từ lòng dũng cảm và hy sinh của những người con này của Tổ Quốc mà một tương lai tươi sáng, đầy hy vọng đang mở ra cho cả dân tộc."

- Download toàn văn
: Từ Độc Tài Đến Dân Chủ (PDF)


.

◄◄ Home

0 comments:

Post a Comment

Lời nói không mất tiền mua.
Làm ơn comment theo tinh thần tôn trọng sự thật và tự trọng bản thân!