Dự thảo Hiến pháp Việt Nam

Khi người dân coi chuyện cầm lá phiếu đi bỏ vào thùng mỗi dịp bầu cử là việc làm... cực chẳng đã, thì việc mời họ xem và góp ý cho bản "Dự thảo Hiến pháp" quả là nan giải.
Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa là đồng ý rằng, tất cả hơn tám chục triệu dân Việt đều thờ ơ với chính trị.
Tầng lớp nhân sĩ trí thức có tư duy mở đã không cam chịu suy nghĩ theo lối "sống chung với lũ", "người ta sao mình vậy"...

Đừng vội chụp mũ những người biên soạn và góp ý cho bản dự thảo nầy là "có âm mưu chống phá, lật đổ chính quyền..." nầy nọ nhé!
Mỗi người dân sống trong một quốc gia đều phải có trách nhiệm với BẢN THÂN và CỘNG ĐỒNG.
Hơn 34 năm qua, bạn đã làm gì (nói đúng hơn là bạn đã có được quyền gì) để đóng góp xây dựng nên một bộ luật cho chúng ta cùng nhau chung sống?

Trang nầy cung cấp toàn bộ bản văn của Hiến pháp Việt Nam 1946, 1956, 1959, 1967, 1980, 1992 và đề ra một Dự thảo cho Hiến pháp 2009:
http://www.hienphapvietnam.org

.

◄◄ Home

0 comments:

Post a Comment

Lời nói không mất tiền mua.
Làm ơn comment theo tinh thần tôn trọng sự thật và tự trọng bản thân!