Tuyên Ngôn Nhân Quyền

|

"Mọi người đều có quyền tự do tư duy và ngôn luận. Quyền này bao gồm quyền không bị gây khó khăn vì quan điểm của mình và quyền được tìm kiếm, thu nhận và quảng bá tin tức và ý kiến qua mọi phương tiện truyền thông và qua mọi biên giới" (Trích Điều 19)

- Download toàn văn
: Tuyên Ngôn Nhân Quyền (PDF)

- Download audio
: Tuyên Ngôn Nhân Quyền (MP3)

- Nghe audio:

◄◄ Home

0 comments:

Post a Comment

Lời nói không mất tiền mua.
Làm ơn comment theo tinh thần tôn trọng sự thật và tự trọng bản thân!