Đấu giá mã nguồn

Đấu giá toàn bộ source code của các Softwares và Games:

1. Testor 2.1 - Mar.06 (Delphi)
2. e*Calendar 4.7 - Mar.08 (Delphi)
3. Optics Mar.06 (Delphi)
4. Rubik 1.8 (Delphi & 3DGameStudio)
5. Seasoft Chinese Chess 1.5 (Delphi & 3DGameStudio)
6. Sudoku Plus 1.0 (Visual C#)
7. Couple 1.0 (Visual C#)

Giá khởi điểm: 1000 USD

Quý vị nào có nhu cầu vui lòng theo dõi trên eBay!

.

◄◄ Home

0 comments:

Post a Comment

Lời nói không mất tiền mua.
Làm ơn comment theo tinh thần tôn trọng sự thật và tự trọng bản thân!