Tú Ớt bình cờ

Điểm lại vụ việc hôm 13/6/2009, săm soi từng tý trong đống tội danh to tổ chảng của Ls Định mà báo đài phổng phao lên chỉ vài giờ sau khi xảy ra lệnh bắt khẩn cấp, nghiệm ra rằng:
Không cần phải là người am hiểu luật và rành chính trị, cũng có thể thấy những việc làm của vị Luật sư nọ chưa có gì gọi là ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, đến độ phải "bắt khẩn cấp"!

Trên bàn cờ tướng, có thể ví như con "mã-LCĐ" chỉ mới nhảy lên hà thì bị con "xe-88" tấn lên bắt!
Đám chầu rìa ở ngoài hóng hớt:
- Trời, bắt mã chi cho mất nước dzậy?
Có kẻ lại tám rằng:
- Diệu kế vây Ngụy cứu Triệu đây mà! Không thấy con "xe-CHHV" bên XANH xuất ra chực chiếu đó à?

Đám đông bên ngoài mặc sức tán hưu tán vượn làm đấu thủ cầm quân ĐỎ thêm rối trí!
Bên cầm quân XANH không vội đâm "xe-CHHV" chiếu mà nhấp nhem cầm con "xe-NQ" ở cánh tả hăm he trợ chiến.
Ván cờ bỗng chốc sôi động, lộ rõ ý đồ đối công của bên XANH, vì con "xe-NQ" đã bình vào lộ 4 giữ con "mã-LCĐ", vừa công vừa thủ.
Người xem bên ngoài chưa kịp bình luận thì con "mã-LCĐ" thoái ngay về lộ 6, đúng tầm nổ của con "pháo-KH" bên ĐỎ.
Bên ĐỎ nổ "pháo-KH" bụp ngay con "mã-LCĐ", lại còn quay cả video công bố nước đi này một cách tự mãn như thể muốn nói:
- Cũng biết sợ đấy nhể, còn dám đặt chân lên hà nữa không? Con "xe-NQ" còn muốn giữ "mã-LCĐ" nữa không?
Những kẻ đang tắc lưỡi khen nước nhảy lên hà của con "mã-LCĐ" bên XANH, liền la lên bất mãn:
- "Mã-LCĐ" chưa chi đã thoái rồi, mất cả thế công!

Có ông già râu tóc bạc phơ ngồi xem từ đầu, bây giờ mới thong thả:
- Cờ chưa có gì mà! Nước thoái ngựa đó tuy nhu nhưng thâm trầm và có ý đồ chiến lược về sau. Trước hết là tạm thời hóa giải thế đối đầu giữa con "xe-88" bên ĐỎ (đang muốn bắt "mã-LCĐ") và con "xe-NQ" của bên XANH đang trấn giữ mã.
Sau đó là mở thông lộ 4 cho con "xe-NQ" thoải mái tham gia trợ chiến với con "xe-CHHV". Đó gọi là phế quân tranh tiên!

Bên cầm quân ĐỎ nghe thấy cả kinh, vội vận kế hoãn binh, đưa con "tốt-GB" ra thí hòng ngăn chặn nước công của con "xe-CHHV".
Bên XANH suy nghĩ một chút bèn tặc lưỡi:
- Thí thì ăn, ngán gì! Lại bình thêm: - Nước chiếu sắp đến của con "xe-CHHV" bên XANH đang được rất nhiều quân khác tham gia trợ chiến đấy nhé!

Ván cờ vẫn đang tiềm ẩn nhiều bất ngờ, ra mần ly café đã vào bình luận tiếp...

. . .

Uống café vào đã nhận được cái này:


Cùng một sự việc nhưng:
- Luật sư thì cho rằng việc ấy vi phạm các Luật Bảo vệ môi trường, Luật Quốc phòng, Luật Di sản văn hóa và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
- Chánh án thì bảo rằng việc ấy hoàn toàn không vi phạm các luật kể trên!

Như thế, hoặc Ô. Luật sư sai, hoặc Ô. Chánh án sai, nếu cả 2 đều đúng thì Luật pháp VN là cái giống gì?

Ván cờ đang gay cấn, tự nhiên bên ĐỎ bỏ cờ không đi tiếp, làm khán giả mất cả hứng!

.
◄◄ Home

0 comments:

Post a Comment

Lời nói không mất tiền mua.
Làm ơn comment theo tinh thần tôn trọng sự thật và tự trọng bản thân!