Café cuối tuần

- Hồi sáng làm gì đứng lại coi người ta cắm cờ trên cầu vậy?

- Đâu có, điên gì dừng xe giữa cầu mà coi mấy chuyện đó! Dừng lại nghe phone đó chứ!

- Sắp đến lễ cờ xí nhiều vãi, năm nay lại có thêm cái gì học tập... í quên thực hiện di chúc HCM nữa há?

- Bệnh hình thức ngày càng nặng!

- Hồi trước còn đi làm nhà nước, mỗi khi có tổ chức các cuộc thi tìm hiểu này nọ là y như rằng mình lại xích mích với đồng nghiệp!

- Sao kỳ dzậy cha?

- Mình nhất định không làm, tụi nó nói:

- Mất mát gì đâu trời! Có người làm sẵn rồi, chỉ copy-paste-copy-paste sửa đổi khúc đầu một chút, kỹ hơn thì xào xáo các đoạn sau cho khỏi giống nhau rồi điền tên vô nộp, xong!

- Vậy thi làm quái gì, tui không làm, không nộp, cóc cần điểm thi đua luôn!

- Ông thì sao cũng được, nhưng ảnh hưởng đến tập thể!

- Sao kỳ vậy? Bài thi ghi tên cá nhân chớ có phải bài thi chung đâu?

- Nhưng khi xét tổng số bài / tổng số người của đơn vị thì mình không đạt 100% !

- Thì có sao đâu, chín mấy phần trăm được rồi!

- Mệt ông quá, đây nè tụi nó làm sẵn cho hết rồi nè ký tên vô rồi nộp đi!

- Không!

Đó, chuyện lãng nhách như vậy đó.
Năm nay lại có thêm mấy cái "học tập tấm gương", "thực hiện di chúc"... thiên hạ vẫn cứ bình chân như vại đấy thôi, ăn cơm chúa múa tối ngày mà!

- Thì thế, sống chung với giả trá, dối mình dối người riết thành ra cái tệ nạn chung. Đã thế lại cứ thắc mắc sao người ta phát triển, sáng tạo ra cái này cái nọ mà mình cứ tụt hậu mãi. Người nào chịu được thì chịu không thì biến, làm kiếp lưu vong đánh đổi lấy cái tự do, văn minh của xứ người vậy.

.
◄◄ Home

0 comments:

Post a Comment

Lời nói không mất tiền mua.
Làm ơn comment theo tinh thần tôn trọng sự thật và tự trọng bản thân!