Mùa Thu Chết

Hồi nhỏ khi đầu ghi bộ nhớ bắt đầu làm việc, một trong những bài hát đầu tiên được ghi vào là "Hoa Thạch Thảo" (về sau mới biết tựa đề là "Mùa Thu Chết" của NS Phạm Duy phổ theo ý một bài thơ tiếng Pháp)Ngoài ra, trên TV còn có bài "Hội Nghị Diên Hồng" thì phải? Lúc ấy đang học lớp 1 không thể nhớ chi tiết, chỉ còn mang máng âm thanh rất vang (hình như xài hiệu ứng echo): "Toàn dân nghe chăng! Sơn hà nguy biến! Hận thù đằng đằng! Nên thù hay nên chiến?...", rồi lại có câu: "Đem đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy chí nhân mà thay cường bạo!" và có cảnh người mặc võ phục rút kiếm bước ra từ phía trái màn ảnh... Tên chương trình là gì chịu không thể biết được.

Tình hình Hoàng Trường Sa từ tháng 12/2007 trở lại đây bỗng khơi dậy mớ ký ức cũ kỹ thuở nào!

.

◄◄ Home

0 comments:

Post a Comment

Lời nói không mất tiền mua.
Làm ơn comment theo tinh thần tôn trọng sự thật và tự trọng bản thân!