Hoang vắng cõi lòng

|

Pháp nạn vẫn chưa chấm dứt. Nó hoán chuyển từ Tu viện Bát Nhã về chùa Phước Huệ!
Đối đầu với Tôn giáo trách chi đạo đức xã hội suy đồi. Ngày nào đọc báo cũng có cướp - giết - hiếp...

Tự nhiên thấy ngán quá ngán, tự nhiên muốn ngồi trên chiếc bè trôi giữa biển xa, bốn bên chỉ thấy đường chân trời, không có ai - không có chi - lặng lẽ mà đi - đi mãi...

.

◄◄ Home

0 comments:

Post a Comment

Lời nói không mất tiền mua.
Làm ơn comment theo tinh thần tôn trọng sự thật và tự trọng bản thân!