Olympic tin học sinh viên Việt Nam 2009

Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ XVIII (OLP’09) kết hợp với Kỳ thi lập trình sinh viên Quốc tế ACM/ICPC Việt Nam tổ chức tại Đại học Nha Trang từ 7 đến 9/10/2009.

Thông tin chi tiết: http://www.itweek.org.vn/Olympic/2009/

.

◄◄ Home

0 comments:

Post a Comment

Lời nói không mất tiền mua.
Làm ơn comment theo tinh thần tôn trọng sự thật và tự trọng bản thân!