Sẽ xây dựng "cảng lạ" trong năm 2030 !!!

Không phải là họa sĩ, thậm chí không biết vẽ - bạn vẫn có thể tạo nên tranh biếm họa:Xây "cảng lạ" để quy tập ngư dân về Hoàng Sa nhằm tiết kiệm dầu cho "tàu lạ" chăng???

.

◄◄ Home

0 comments:

Post a Comment

Lời nói không mất tiền mua.
Làm ơn comment theo tinh thần tôn trọng sự thật và tự trọng bản thân!