Câu hỏi mùa Phật đản 2556

Những ai có niềm tin vào Đức Thế Tôn và Luật Nhân Quả thì hãy đọc tiếp...

Mang điều giả trá đi rao giảng và buộc người khác làm theo là tội gì?

Thảm sát dân thường không có vũ khí tự vệ là tội gì?

Trưng thu nhà cửa, ruộng vườn, tài sản... người khác làm của cải riêng cho mình là tội gì?

Giết dần giết mòn người thua trận trong trại tù là tội gì?

Nhũn nhặn với kẻ cướp ngoại bang và tàn bạo với đồng bào là tội gì?

Bắt bớ người tùy tiện rồi thả ra với vẻ khoan hồng tha thứ là tội gì?

Cấm đoán mọi người nói lên sự thật là tội gì?

.

◄◄ Home

1 comments:

Phạm Minh Tâm said...

( Thank blog for you great - http://www.vatinam.net )

Post a Comment

Lời nói không mất tiền mua.
Làm ơn comment theo tinh thần tôn trọng sự thật và tự trọng bản thân!