Triệu Con Tim (Million Hearts) - Trúc Hồ

♫ ♪ ...Hãy biết yêu quê hương Việt Nam. Hãy đứng lên cháu con Rồng Tiên. Đừng thờ ơ, đừng làm ngơ, triệu con tim cùng bước tới... ♪ ♫

Xin được phép chia sẻ sáng tác mới nhất của NS Trúc Hồ:

♫ ♪ Từ phương xa nhìn về quê hương, đất nước tôi sau bốn ngàn năm. Ải Nam Quan nay không còn, Hoàng-Trường Sa nay không còn. Mẹ Việt Nam ơi...
Ngày hôm nay, nhìn về quê hương, đất nước tôi sao lắm nhiễu nhương? Người yêu nước trong chốn lao tù. Mẹ thương con thiêu cháy thân mình. Mẹ Việt Nam đau...
Hãy biết yêu quê hương Việt Nam. Hãy biết đau nỗi đau người dân.
Ải Nam Quan, Hoàng Trường Sa. Một ngàn năm giặc phương Bắc.
Quê hương mình rồi sẽ ra sao?
Hãy biết yêu quê hương Việt Nam. Hãy đứng lên cháu con Rồng Tiên. Đừng thờ ơ, đừng làm ngơ, triệu con tim cùng bước tới. Chúng ta là dòng giống Lạc Hồng.
Ngày hôm nay, nhìn về quê hương, đất nước tôi sao lắm nhiễu nhương? Người yêu nước trong chốn lao tù. Mẹ thương con thiêu cháy thân mình. Mẹ Việt Nam đau...
Bạn cùng tôi nhìn về quê hương. Đất nước ta nay đã về đâu? Người lầm than, kẻ không nhà. Người dân oan trên khắp mọi miền. Mẹ Việt Nam đau...
Hãy biết yêu quê hương Việt Nam. Hãy biết đau nỗi đau người dân.
Ải Nam Quan, Hoàng Trường Sa. Một ngàn năm giặc phương Bắc.
Quê hương mình rồi sẽ ra sao?
Hãy biết yêu quê hương Việt Nam. Hãy đứng lên cháu con Rồng Tiên. Đừng thờ ơ, đừng làm ngơ, triệu con tim cùng bước tới. Chúng ta là dòng giống Lạc Hồng.
Hãy làm ngọn gió đổi thay!
Hãy làm ngọn gió đổi thay!
Hãy biết yêu quê hương Việt Nam. Hãy biết đau nỗi đau người dân.
Ải Nam Quan, Hoàng Trường Sa. Một ngàn năm giặc phương Bắc.
Quê hương mình rồi sẽ ra sao?
Hãy biết yêu quê hương Việt Nam. Hãy đứng lên cháu con Rồng Tiên. Đừng thờ ơ, đừng làm ngơ, triệu con tim cùng bước tới. Chúng ta là dòng giống Lạc Hồng. ♪ ♫
English lyrics:

♫ ♪ From afar, looking toward our homeland. Four thousand years of history. Ai Nam Quan no longer, Hoang-Truong Sa no longer. Oh Mother Vietnam...
This moment, looking toward our homeland. How can such cruelty be? Patriots, locked in prison. A mother, self-immolated for love of her daughter. The paint of Mother VietNam...
Let us learn to love our Vietnam. Let us learn the pain and struggle of our people.
Ai Nam Quan, Hoang-Truong Sa. One thousand years ò Northern Aggression.
What will become of our homeland?
Let us learn to love our Vietnam. Let us learn the pain and struggle of our people. Don't stand still, don't turn a blind eye, a million hearts together step forward. We are the children of Mother Vietnam.
This moment, looking toward our homeland. How can such cruelty be? Patriots, locked in prison. A mother, self-immolated for love of her daughter. The paint of Mother VietNam...
Stand with me, look toward our homeland. What will become of our homeland?
Casualties, those without shelter. Victims in their own homeland. The paint of Mother VietNam...
Let us learn to love our Vietnam. Let us learn the pain and struggle of our people.
Ai Nam Quan, Hoang-Truong Sa. One thousand years ò Northern Aggression.
What will become of our homeland?
Let us learn to love our Vietnam. Let us learn the pain and struggle of our people. Don't stand still, don't turn a blind eye, a million hearts together step forward. We are the children of Mother Vietnam.
Let us be the wind of change!
Let us be the wind of change!
Let us learn to love our Vietnam. Let us learn the pain and struggle of our people.
Ai Nam Quan, Hoang-Truong Sa. One thousand years ò Northern Aggression.
What will become of our homeland?
Let us learn to love our Vietnam. Let us learn the pain and struggle of our people. Don't stand still, don't turn a blind eye, a million hearts together step forward. We are the children of Mother Vietnam. ♪ ♫


.

◄◄ Home

1 comments:

Anonymous said...

Xin quý vị bỏ chút thời gian ký tên cho dân chủ Việt NAM:
DÂN CHỦ CHO VN

Post a Comment

Lời nói không mất tiền mua.
Làm ơn comment theo tinh thần tôn trọng sự thật và tự trọng bản thân!