SÓNG ĐỔI THAY

Bao năm rồi cứ xót xa
Nước thời vẩn đục làm ta nát lòng...

Ấy là chuyện Nhân quyền biến thái
Bịt miệng người yêu chuộng Tự do
Nhà lao ngục tối giày vò
Triệt tiêu Công lý, "nhập kho" Dân quyền
Để hợp thức những trò nghịch đạo
Đặng dễ bề che mắt nhân gian
Bèn cho thuộc cấp đăng đàn
Dựng bài thóa mạ tương tàn cá nhân
Nào chụp mũ tay sai phản động
Nào tuyên truyền chống phá quốc gia...
Làm sao hư cấu cho ra
Những gì có thể gọi là tội danh
Rồi thậm thụt phiên tòa bỏ túi
Án kêu rằng xử nặng răn đe
Để cho dân chúng e dè
Chỉ còn ngậm miệng mà nghe lời phàm:
Rằng là trí tuệ đỉnh cao
Rằng là dân chủ thua tao triệu lần
Rằng đây định hướng thiên đàng
Rằng đây hạnh phúc đứng hàng thứ hai
Rằng đường bác chọn không sai
Rằng đi cho đến ngày mai đại đồng...

Dân quen nếp nghe lời bạo ngược
Vì miếng cơm nào dám ho he
Thẳng tay độc đảng cứ đè
Một nền văn hóa biết nghe không nhìn
Đừng dại nghe những gì chúng nói
Mà hãy nhìn cho thấu tâm can:
Ở đâu còn thói hung tàn
Lương dân cơ cực lầm than từng ngày
Ở đâu cơ chế độc tài
Quốc gia chậm tiến miệt mài tối tăm
Ở đâu ác bá cường hào
Dân oan mất đất ra vào kiện thưa
Ở đâu bằng giả lên ngôi
Là nơi năng lực đến hồi vứt đi
Ở đâu tham nhũng như rươi
Dân thời gánh nợ tang thương phận người
Ở đâu như chốn "thiên đường"
Tự do Dân chủ tìm đường viễn du...

Vì chính sách ngu dân dễ trị
Đất nước chìm trong cảnh suy vi
Ngoại bang quấy phá cấp kỳ
Chủ quyền biển đảo từng ly xói mòn
Trước họa nước đang hồi nguy khốn
Công dân ơi nên tính làm sao
Trước lo đẩy mạnh cao trào
Đòi quyền nhân bản tối cao: LÀM NGƯỜI
NGƯỜI - phải biết tự do tư tưởng
Thoát khỏi vòng ngu muội tà yêu
Dẹp đi lề thói giáo điều
Tự cường khai trí sớm chiều canh tân
NGƯỜI - nên biết từ bi bác ái
Cho tha nhân vạn nẻo đường đời
Thương ai trong chốn lao tù
Vì lời nói thẳng mịt mù ngục trung
NGƯỜI - phải biết công bằng lẽ phải
Cùng anh em sát cánh kề vai
Thắp lên ngọn nến công khai
Quyết đòi Công lý đúng sai tỏ tường
NGƯỜI - cần có tự do ngôn luận
Không nép mình bóng tối tà gian
Nói lời chính trực trung can
Vạch trần thủ đoạn mưu thâm hại người
Vì lẽ đó không nên lùi bước
Trước cường quyền tà đạo gian manh
Đặt ra lề thói nhập nhằng
Triệt đường ngôn luận cào bằng tự do
Phàm luật pháp do người thiết đặt
Thì tránh sao sai phạm bất kỳ
Chỉ ra điều ấy khó chi
Cùng nhau sửa đổi đến khi tựu thành

Anh chị em ai người dân Việt
Chung tay cùng gánh vác một phen

(Viết tặng những người cùng ký tên trong BẢN TUYÊN BỐ 258)

#tuyenbo258
.
◄◄ Home

0 comments:

Post a Comment

Lời nói không mất tiền mua.
Làm ơn comment theo tinh thần tôn trọng sự thật và tự trọng bản thân!