GIÁO DỤC CÔNG DÂN (Bài mở đầu)

Là thằng đàn ông tiền tài không danh vọng nỏ thấy, tình rồi cũng vỗ cánh đi biền biệt. Lại đúng ngày mưa áp thấp gió chập chùng, điện vừa cúp thế là lăn đùng ra ngủ. Tưởng rồi đằng đẵng thiên thu qua kiếp tạm, ai hay thức dậy mở mắt ngó vẫn thấy đời ô trược.

Đôi khi muốn la hét chửi um xóm phường như Chí Phèo, nhưng lại hận trời không ban cho khuôn mặt xấu xí dị hợm như gã. Mặt mày chả đến nỗi mà chơi bài ấy thiên hạ chửi ngu sao. Đành bấm bụng mà làm ra vẻ trí thức bốn mùa, hợm mình ta đây là phường có chữ, vênh váo ngó người đời là một lũ phàm phu. Người xưa vẫn bảo đi với bụt mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy, ta đang sống trong vũng lầy thì phải trét bùn vô mặt, chớ đừng để lũ cơ hội dựng lên cái hình nộm nhảy lò cò trên tòa sen rồi tán thánh tụng thần, lỡ có thác thì ngập chìm trong tiếng thị phi, làm bia miệng cho đời đời dị nghị. Ngẫm thấy thời thế thật thảm thương điên đảo. Gương xấu ác dựng lên triệu kẻ cùng soi. Phường vô lại lên giảng bài đạo đức. Ngẫm càng bực, đám du thủ du thực lại cầm cân Công Lý, nảy mực Đúng Sai. Oan trái tai ương, bầy khuyết đức khan tài ngồi hàng chỉ đạo...

Hợm đời.

Suy cho thấu, tự thấy mình là thứ công dân mạt hạng, nhưng xét trong thời mạt pháp này, phàm ngu dốt cái gì thì lên mặt dạy đời cái ấy, như thế mới gọi là biện chứng! Trên cơ sở lý luận ấy, ta bắt đầu lên giọng giảng bài Giáo dục Công dân.

ĐỀ RA KỲ NÀY.

Một nhóm nhỏ người sử dụng học thuyết dối trá và ảo tưởng làm công cụ cai trị số đông còn lại. Nếu bạn thuộc nhóm số đông ấy, hãy:

1. Phát biểu cảm tưởng của mình khi ở trong vị thế đó.

2. Lý giải nguyên nhân hiện trạng theo quan điểm của bạn.

3. Nhận thức trách nhiệm của bản thân và nêu phương hướng hành động.

- Thời gian: 90'
- Tham khảo: Được phép tham khảo mọi nguồn tài liệu, nhưng tuyết đối cấm đạo văn.
.

◄◄ Home

0 comments:

Post a Comment

Lời nói không mất tiền mua.
Làm ơn comment theo tinh thần tôn trọng sự thật và tự trọng bản thân!