TUYÊN NGÔN TỰ DO

|

Họ tên: Phạm Văn Hải

Quốc tịch: Việt Nam

Tôi là một con người yêu chuộng đạo lý và lẽ phải. Tôi muốn sống trong một môi trường pháp lý minh bạch.

Thế nhưng, nhà nước độc tài Việt Cộng đã và đang áp đặt một chính sách cai trị hà khắc, phi nhân. Dưới chế độ này, tôi nhận thấy mình có thể bị bắt giam, ngược đãi, có thể bị đe dọa đến tánh mạng mà không có sự bảo vệ che chở của luật pháp.

Vì lẽ đó, tôi buộc phải đặt mình ra khỏi cái gọi là "luật pháp" của nhà nước CHXHCN Việt Nam này.

Tôi sẽ sống theo những giá trị Chân - Thiện - Mỹ mà mình đã tiếp nhận được trong quãng thời gian tồn tại trên cõi đời này.

Nếu nhà nước độc tài Việt Cộng muốn ngăn cản những việc tôi làm, thì chỉ có hai cách:

1. Thay đổi chế độ cai trị hà khắc phi nhân bởi một nền Dân Chủ Pháp Trị coi trọng Nhân Quyền.

2. Dùng vũ lực tước đoạt mạng sống của tôi.

Nếu khả năng thứ hai xảy ra, tôi sẽ chống cự đến cùng để bảo vệ sanh mạng của mình.
Dẫu có phải chết trong trường hợp đó, tôi sẵn lòng đón nhận vì được chết cho Tự Do còn hơn sống đời nô lệ.

Nha Trang, ngày 5/12/2013
Phạm Văn Hải


.

◄◄ Home

3 comments:

Anonymous said...

Bên cạnh anh còn có 87 triệu dân Việt (trừ 3 tr con súc vật đảng viên CS)

Anonymous said...

Anh thực sự là người TRÍ THỨC vì biết đâu là ĐÚNG, là SAI. Có rất nhiều người tự nhận là "trí thức" nhưng không biệt được "TRẮNG ĐEN".

SeaFree said...

Xin cảm ơn quý vị!

Post a Comment

Lời nói không mất tiền mua.
Làm ơn comment theo tinh thần tôn trọng sự thật và tự trọng bản thân!