Về quyết định không thụ lý đơn kiện

Luật sư Cù Huy Hà Vũ trả lời phỏng vấn của Đài RFI về việc Tòa án ND TP Hà nội không thụ lý đơn khởi kiện của ông đã gửi vào ngày 11/6/2009:

Trong cuộc phỏng vấn dài hơn 17 phút, Luật sư Cù Huy Hà Vũ hoan nghênh việc truyền thông nhà nước đã loan tin về vụ kiện, cho dù đó chỉ là tin tòa bác đơn. Ngoài ra, ông Ls Vũ cũng bày tỏ sự bất bình trước cung cách làm việc cũng như trình độ hiểu biết về luật pháp của Ô. Chánh án Tóa án ND TP Hà nội.Trích lời Luật sư Cù Huy Hà Vũ:

...Có một sự khuất tất rất rõ ràng là Chánh án Tòa án ND TP Hà nội khi ra Quyết định giải quyết khiếu nại nhằm trả lại Đơn khởi kiện cho tôi. Thế nhưng, khi Tòa cử hai thư ký đến đưa cho tôi QĐ này vào chiều hôm qua, thì họ chỉ đưa văn bản của QĐ mà lại không đưa trả tôi Đơn khởi kiện...


...Tôi không thể tưởng tượng nổi, một Chánh án của Tòa án lẽ ra phải nắm vững pháp luật mà lại đưa ra một nhận định trái pháp luật như vậy. Chánh án hay Tòa án ND TP Hà nội không thụ lý đơn của tôi thì họ làm gì có quyền đưa ra một phán quyết rằng "QĐ của Thủ tướng là đúng pháp luật". Chuyện này tôi thấy thật là khó hiểu! Không thụ lý mà lại có quyền bảo cái QĐ của Thủ tướng là đúng thì tôi chịu thôi!...


...Tòa án không có quyền giải thích chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, không có quyền ủng hộ hoặc tuyên truyền những chủ trương chính sách của Nhà nước (thậm chí, trong trường hợp này là QĐ của Thủ tướng). Bởi vì như thế thì đâu còn sự độc lập giữa Tòa án với các cơ quan hành pháp nữa? Tất nhiên, ở Việt Nam, mọi cơ quan đều dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nhưng phải có sự độc lập tương đối. Đảng đã nói rằng Đảng chỉ lãnh đạo chứ không can thiệp vào chính quyền của các cơ quan do dân bầu. Vậy mà Tòa án lại đi làm công việc tuyên truyền cho chính sách của Đảng, Nhà nước thì ai còn dám khiếu nại hoặc khởi kiện đối với các chính sách mà họ thấy sai trái nữa? Cho nên đây là một cái hố nghiêm trọng của Ô. Chánh án Tòa án ND TP Hà nội Nguyễn Sơn - một lỗ hổng pháp lý nghiêm trọng!...


...Thời gian tới, rất sớm thôi, tôi sẽ gửi đơn đến Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao (Ô. Trường Hòa Bình) và đề nghị Tòa Tối cao cho tôi, Cù Huy Hà Vũ, biết tòa án nào ở Việt Nam thụ lý đơn kiện Thủ tướng...


◄◄ Home

0 comments:

Post a Comment

Lời nói không mất tiền mua.
Làm ơn comment theo tinh thần tôn trọng sự thật và tự trọng bản thân!